بدانید پیام زندگی پُر ماجرای علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) به ما، عبارت است از مبارزه‌ی دایمی و خستگی‌ناپذیر.

بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم مشهد در آستان مقدس رضوی ـ ۶۳/۳/۹