تلاش و همّت چند ماهه‌ با مدیریت جهادی همکاران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بالاخره به ثمر نشست و “واکسن کووایران برکت” از تمامی مراحل سربلند بیرون آمد. شنیدن توفیقات به دست آمده همه را مسرور کرد و مقام معظم رهبری”مدظله العالی” با اطمینان قلبی از توانِ نخبگان کشورشان، داوطلب دریافت “واکسن کووایران برکت”شدند، این اقدام بهترین خدا قوّت و تشکر رهبر فرزانه از تیم پژوهشی و به عبارتی حمایت عملی و همیشگی ایشان از توفیقات داخلی است.
روایت این اقدام، زیباترین روایت تاریخ تلاش و کوشش سرافرازان این سرزمین است.