عملیات طریق القدس

این عملیات از هشتم‌ تا بیست و دوم آذر 1360 در منطقه‌ی شمال غربی اهواز، دشت‌آزادگان و شهرستان سوسنگرد انجام شد. هدف از آن تصرف تنگه چزابه و دسترسی به هورالهویزه بود. در نتیجهی این عملیات شهر بستان آزاد شد. ارتباط شمال‌ ـ‌ جنوب نیروهای متجاوز قطع و تنگ چزابه تصرف شد. نیروهای ایرانی در جریان عملیات طریق‌القدس به هورالهویزه دسترسی یافتند.
گرچه سه فروند هواپیمای اف14 ایران در این عملیات منهدم شد، اما در نقطه‌ی مقابل 180 دستگاه تانک و نفربر، 200 دستگاه خودرو، 4 فروند هلی‌کوپتر و 13 فروند هواپیما از تجهیزات ارتش عراق از کار افتاده و نابود شد. همچنین نیروهای ایرانی 150 دستگاه تانک، 19 قبضه توپ، 120 دستگاه ماشین آلات مهندسی، 250 خودرو و 23 قبضه ضدهوایی به غنیمت گرفتند. در این عملیات قریب 3500 عراقی کشته و زخمی شده و 546 نفر از آنها به اسارت درآمدند. سپاه و ارتش به صورت مشترک و با رمز «یا حسین» این عملیات را ‌انجام دادند.