عملیات کربلای 1

عملیات کربلای 1 به‌منظور کاهش فشار در جبهه‌های جنوبی از نهم تیر 1365 تا نوزدهم تیر 1365 اجرا شد. این عملیات در جبهه‌ی میانی و در منطقه‌ای که از جنوب به ارتفاعات قلاویزان، از شمال به ارتفاعات نمه‌کلان کوچک، از غرب به امتداد غربی ارتفاعات قلاویزان و پاسگاه مرزی بهران‌آباد و از شرق به جاده مهران ـ دهلران، محدود می‌شد، صورت گرفت.
هدف از عملیات کربلای 1 بازپس‌گیری شهر مهران و تامین مرز بود و از ثمرات عملیات کربلای 1 آزادی و تصرف 175 کیلومتر مربع از جمله باز‌پس‌گیری شهر مهران از دشمن متجاوز بود.
همچنین ارتفاعات قلاویزان و چند پاسگاه عراقی به تصرف درآمد. 110 دستگاه تانک و نفربر نیز از تجهیزات نیروهای عراقی منهدم شده و 73 دستگاه تانک و نفربر، 100دستگاه خودروی نظامی، 90 دستگاه خمپاره‌انداز، 20 دستگاه آتشبار ضدهوایی و10 دستگاه خودروی مهندسی به غنیمت نیروهای ایرانی درآمد.
در این عملیات نیروهای عراقی 2000 نفر کشته و مفقود،7000 نفر زخمی و 1210 نفر اسیر دادند.

15 خرداد سال 1342

درختی كه با خون هزاران شهيد و با رهبری پيامبرگونه‌ی امام خمينی(ره) در بهمن ۵۷ به بار نشست و پرچم توحيد و قرآن را بار ديگر، بعد از قريب به ۱۴ قرن در سرزمين ايران به اهتزاز درآورد، ثمره‌ی نهالی بود كه در ۱۵ خرداد ۴۲ روييد در پی سخنرانی افشاگرانه حضرت امام در سحرگاه پانزدهم خرداد سال ۱۳۴۲، دژخيمان رژيم ستمشاهی به خانه ساده و بی‏‌آلايش امام در قم يورش برده و ايشان را دستگير و دور از چشم مردم به زندانی در تهران منتقل كردند و سپس تبعید نمودند. این اقدام جرقه‌ی بنیادین برای بیداری، هوشیاری و مبارزه‌ی علنی با رژیم بی‌دادگر پهلوی بود.