فرهنگ جبهه و شوخ طبعی‌ها

مولف: سیدمهدی فهیمی

انتشارات: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)

سال چاپ: 1383

تعداد صفحات: 260 صفحه

معرفی کتاب

کتاب فرهنگ جبهه که به قلم سید مهدی فهیمی است، به بیان آداب و رسوم و فرهنگی که در میان رزمندگان در زمان هشت سال دفاع مقدس رایج بوده است می‌پردازد. زبان عامیانه و شوخ طبعی های موجود در این کتاب از ویژگی های بارز این اثر می باشد.شوخ طبعی‌ها از موضوعات عرصه فرهنگ رفتاری در جبهه است. زبان خوش، سبز، با طراوت، معطر، مهذب و لطیف داشتن، به نظر اهل جهاد و شهادت، کمترین باقیات صالحات دوره دفاع مقدس و رزمندگان آن است.وقتی زمین و زمان در آتش التهاب و جنون دنیای دیوانه امروز زیر و زبر شدند، از حق نگذشتن و از مدار عدالت خارج نشدن و به جای سردادن آواز مشئوم در خرابه ها و ویرانه ها، آواز یاد مستان سر دادن و مرگ را نیز ملعبه و بازیچه خود ساختن، این همه و بیشتر را می توان در سطر سطر موضوعات فرهنگ جبهه خصوصاّ شوخ طبعی‌ها جبهه جست.