فراخوان ثبت‌نام و تقدیر از مادران معزز شهید در مجموعه‌ی ستاد