نکته آخر این که شکست‌های آمریکا تنها در این مجموعه نمی‌گنجد…

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی