مقام معظم رهبری”مدظله العالی”:

میدان انتخابات، میدان مسابقه‌ی خدمت است. قرآن به ما دستور می‌دهد: فَاستَبِقُوا الخَیرٰت؛ دنباله‌ی کار نیک با هم مسابقه بدهید و پیش بروید؛ با این نگاه بایستی به انتخابات نگاه شود.