فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبریمدظله العالی در مورد ولادت بهانه‌ی آفرینش