اگر علما نبودند و انگیزه‌ی دینی نبود، قطعاً نهضت ملّی شدن صنعت نفت، پیش نمی‌رفت.

مقام معظم رهبری”مدظله العالی”
۱۳۹۵/۱۰/۱۹