تسخیر لانه‌ی جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبانماه سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و تأیید و حمایت قاطع حضرت امام خمینی(ره) از این حرکت، نه‌تنها روابط ایران و آمریکا را وارد مرحله‌ای بحرانی کرد بلکه معادلات سیاسی حاکم بر روابط ظالمانه میان ابرقدرت‌ها و کشورهای مستضعف را از بُن دگرگون ساخت. از آن روز تاکنون حدود ۳۰ سال می‌گذرد و مقالات و کتاب‌های زیادی در رابطه با آن در داخل و خارج کشور نوشته شده است ولی این واقعه هم‌چون کتابی آموزنده و درسی بزرگ برای حال و آینده باقی خواهد ماند. معلم این کتاب و این درس، امام خمینی(ره) است. این مقاله‌ی کوتاه به عنوان یادآوری یکی از درخشان‌ترین فصول انقلاب اسلامی مروری گذرا دارد بر سخنان حضرت امام(ره) نسبت به موضوع رابطه با آمریکا.