ویژه‌ی خانواده‌ی کارکنان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

ثبت مشخصات اعضای درجه‌ی یک خانواده‌ی محترم کارکنان ستاد اجرایی (همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر) که با شغل ارزشمند و پرافتخار «پرستاری»، مشغول خدمت‌گزاری به مردم شریف کشور اسلامی‌مان هستند (به مناسبت میلاد خجسته‌ی حضرت زینب(س) و روز پرستار).

سپیدجامگان پُرتلاش، همانند تخریب‌چی‌های پاکباز، برای سلامتی من و ما، جان به کف نهاده و سینه سپر در مقابل این ویروس منحوس کرده، همانند روزهایی که تن به گلوله داده تا تنِ شریفی را از درد و رنج زخم برهانند. فرشتگان چون گل در باغ زندگی شکوفا هستند، اگر گلی از این بوستان در میان خانواده‌ی درجه‌ی یک شما نیز هست، نام شریفش را ارسال نمایید تا ضمن یادی از او، یادگاری‌ای از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، تقدیم این خوبان روزگار شود.

مشخصات پرستاران در خانواده‌های کارکنان ستاد

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .