عملیات کربلای 10

عملیات کربلای 10 از بیست و پنجم فروردین 1366 تا پنجم اردیبهشت 1366 با همکاری نیروهای اتحادیه میهنی کردستان در منطقه‌ی ماووت در سلیمانیه عراق صورت گرفت. هدف از عملیات کربلای 10، تصرف ماووت، گشودن جبهه جدید
در مناطق شمالی و تجزیه قوای دشمن در مناطق مختلف بود. حاصل این عملیات تصرف 250 کیلومتر از خاک عراق تا ارتفاعات نزدیک به ماووت بود. 10 دستگاه تانک و نفربر، یک فروند هلی‌کوپتر و 5 عراده توپ از ادوات جنگی عراق در این عملیات نابود شد. عراق در این عملیات همچنین متحمل هزار کشته، 1500 زخمی و 210 اسیر شد.