عملیات بدر

دقیقا یک‌سال پس از عملیات خیبر در همان منطقه عملیات بدر به اجرا گذاشته شد تا اهداف ناتمام به جا مانده‌ی عملیات خیبر را به سرانجام برسد.
عملیات بدر بیستم اسفند 63 آغاز شد و در بیست و ششم اسفند 63 به پایان رسید. منطقه‌ی عملیاتی غرب هورالهویزه بود که از شمال به ترابه و از جنوب به کانال سوییب و القرنه در خاک عراق محدود می‌شد.
هدف اصلی عملیات بدر تصرف جاده العماره ـ بصره، راهیابی به مرکز اصلی هورهای غرب دجله و تسلط بر شرق دجله‌بود. حاصل این عملیات تصرف بیش از 500 کیلومتر مربع از منطقه هور شامل روستاهای ترابه، لحوک، نهروان، فجره و نیز جاده خندق در نزدیکی جاده بصره ‌ـ ‌العماره به طول 13 کیلومتر بود.
در این عملیات 250 تانک و نفربر، 40 قبضه انواع توپ،200 خودرو، 60 قبضه انواع خمپاره‌انداز، 4 فروند هواپیمایPC – V، 2 فروند هواپیمای میگ و سوخو و 4 هلی‌کوپتر عراقی منهدم شده و 50 قبضه انواع خمپاره‌انداز و دو دستگاه رادار زمینی رازیت به غنیمت گرفته شد. در جریان این عملیات، عراق حدود ده هزار نفر کشته و زخمی و 3200 نفر اسیر داد.