با قرآن

نسیم کوی جانان است قرآن
شمیم عطر رحمان است قرآن

بُود روشن‌گر راه سـعادت
چو خورشید فروزان است قرآن

در بیان اهمیت قرآن، همین بس که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «قرآن،از همه چیزِ خدا برتر است و فرمودند: برتری قرآن بر سایر سخنان، مانند برتری خداوند است، بر بندگانش».

آری؛ قرآن کتابی است که رستگاری انسان را در دو جهان تضمین می‌کند، هم‌چون مشعلی فروزان، انسان را، از تاریکی‌های جهل و نادانی رهایی می‌بخشد و در سرای دیگر، او را، محبوب حضرت پروردگار می‌نماید.
در این مجال عِطر و شمیم آیات قرآن را به جان می‌نشانیم، تا جان‌مان به ساحت جانان نزدیک‌تر شود. ان‌شاءاللّه.