احیای سنت حسنه‌ی پرستاری

روز پرستار را گرامی می‌داریم

همکاران ارجمند

سلام و درود
به مناسبت گرامی‌داشت میلاد خجسته‌ی حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار و هم‌چنین احیای سنت حسنه‌ی پرستاری از والدین (و جانبازان و کم‌توانان)، شورای فرهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از همکارانی که در منزل از بزرگواران و عزیزان ناتوان زیر نگهداری و پرستاری می‌کنند، تقدیر به عمل می‌آورد.

1- پدر و مادر سالمندِ ناتوان و بیمار (تکریم سالمندان)
2- جانباز قطع نخاع، حرکتی و اعصاب و روان (تکریم و گرامی‌داشت ایثار جانبازان)
3- معلول و کم‌توان حرکتی و ذهنی (تکریم کم‌توانان)

بر همین اساس، کارکنانی که در منزل آن‌ها از عزیزان فوق‌الذکر، مراقبت و پرستاری می‌شود، می‌توانند تا پایان روز چهارشنبه اول دی ماه ۱۴۰۰، فرم زیر را تکمیل کنند.