آتش به اختیار

مولف: حجت ایروانی

انتشارات: سوره مهر

سال چاپ: 1390

تعداد صفحات: 111 صفحه

معرفی کتاب

“الله، محمد، علی، آتش!” این جمله ها را بچه‌های دیده بانی و آن‌هایی که آتش توپخانه یا خمپاره را روی سر دشمن هدایت می‌کردند، می‌گفتند. حجت ایروانی راوی کتاب «آتش به اختیار» هم از دیده‌بانان زمان جنگ است که خاطراتش به خوبی و در قالب چند جلد کتاب ثبت و مکتوب شده‌اند. او در کتاب «آتش به اختیار» هم خاطرات دسته اولی از خودش و هم‌رزمانش برای تعریف کردن، رو کرده است. در واقع چنان‌چه خود او در مقدمه کتاب نوشته است: «مجموعه ای که هم اکنون پیش‌رو دارید خاطراتی است از برادران دیده بان که در طول ایام پر فراز و نشیب جنگ با گمنامی به وظیفه‌ی حساس و خطیر خود عمل کرده اند.» وی هم‌چنین در همین مقدمه به خوبی برای مخاطب 4 نوع دیده بانی رایج در جنگ را تشریح کرده است.